Despre Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (UPFR)

Uniunea Producătorilor de Fonograme din România este prima asociaţie profesională nonprofit a producătorilor de muzică înfiinţată în anul 1996 cu scopul de a apăra şi promova interesele profesionale, culturale şi morale ale membrilor săi în baza mandatului acordat de aceştia pentru gestionarea drepturilor lor conexe şi implicarea în activitatea de antipiraterie.

Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania a fost avizată  să  funcționeze ca organism de gestiune colectivă  în baza Deciziei nr.5/1997 a Directorului General O.R.D.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 121/23.03.1998.

UPFR este organism de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român al Drepturilor de Autor drept colector al remuneraţiilor cuvenite producătorilor de fonograme. Din 2005, UPFR este colector unic al remuneraţiei compensatorii pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrari sonore sau audiovizuale pentru toate organismele de gestiune colectivă beneficiare ale acestei remunerații.

UPFR este membru afiliat IFPI (Federația Internațională a Caselor de Producție).

Din anul 2006, UPFR este acreditată exclusiv pentru România ca Agenţie Naţională ISRC, conform  sistemului ISO 3901:2001. UPFR generează şi administrează baza de date Repertoriu de Fonograme declarate de producătorii de muzică prin implementarea sistemului de codificare ISRC, la nivel internațional.

Din septembrie 2012, UPFR este acreditată ISO 9001 de catre SRAC - membru IQNet.

UPFR a încheiat până în prezent trei contracte de reciprocitate cu: MAHASZ (Ungaria), PROPHON (Bulgaria), GVL (Germania) și ZPAV (Polonia). Totodată, UPFR intenționează să încheie și alte contracte de reciprocitate în perioada următoare.

Uniunea are ca principal obiect de activitate gestiunea colectivă a drepturilor patrimoniale rezultate din exploatarea fonogramelor, pe baza şi în limitele mandatului acordat de deţinătorii acestor drepturi sau în baza contractelor încheiate cu reprezentanţii acestora din ţară sau străinatate, în condiţiile legii şi ale statutului UPFR. Pentru aceasta, UPFR:

(I) asigură obţinerea acreditării în conformitate cu prevederile Legii dreptului de autor şi a drepturilor conexe (Legea Nr. 8/ 1996 modificată şi completată);
(II) autorizează prin emitere de licenţe neexclusive sau interzice utilizarea fonogramelor potrivit mandatului încredinţat;
(III) adoptă reguli de repartiţie în baza hotarârilor adoptate de Adunarea Generală sau deciziilor Consiliului Director, reguli conforme cu dispoziţiile legale naţionale si cu obligatiile decurgând din tratatele internaţionale la care România este parte;
(IV) elaborează norme tarifare şi metodologice referitoare la obligatiile utilizatorilor de fonograme potrivit procedurilor legale în vigoare;
(V) colectează şi repartizează, pe baza egalitaţii de tratament, drepturile patrimoniale rezultate din copia privată, radiodifuzare (emitere radio şi transmitere TV), comunicare publică, punere la dispoziţia publicului, închiriere şi împrumut, retransmitere prin cablu, reproducere în scopul radiodifuzării, comunicării către public şi punerii la dispoziţia publicului şi orice alt mod susceptibil conform legii a se supune gestiunii colective a drepturilor producătorilor precum şi din acele surse încredinţate prin mandat special de titulari;
(VI) solicită utilizatorilor informaţii şi documente indispensabile pentru determinarea cuantumului remuneraţiilor precum şi cele ce constituie baza de repartiţie, desfasurând inclusiv activitate de monitorizare a comunicării publice sau radiodifuzării fonogramelor;
(VII) poate opera în numele altor titulari ale căror drepturi fac obiectul aceloraşi exploatări ca a celor deţinute de membrii UPFR, în baza reglementarilor în vigoare sau în baza şi în limitele exprese ale mandatului acordat de titularii în cauză sau de reprezentanţii legitimi ai acestora.

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail