Copia privata. Detalii

Copia privată este o remuneraţie compensatorie instituită de Legea Nr.8/ 1996 pe care trebuie să o plătească agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României:
- suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale analogice sau digitale;
- aparate concepute pentru realizarea de copii analogice sau digitale.

Din anul 2009, conform Deciziei ORDA 77/2009, UPFR este desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual. Uniunea Producătorilor de Fonograme din România distribuie anual fondurile colectate din Copia Privată către ceilalţi beneficiari ai acestui drept (UPFAR-ARGOA, Dacin Sara, Credidam, UCMR-ADA, ADPFR, ARDAA, UNART, UPVR, ARAIEX, SOPHIA).

Începând din anul 2005, lista de aparate si suporturi, respectiv valoarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privata s-au modificat. În prezent se aplică Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 61/ 2009, publicată în M. Of. 316/ 13.05.2009 . Pentru anii anteriori se aplică prevederile aflate în vigoare la data respectivă.

Pentru Copia Privată nu se emite licenţă, ci se încheie un protocol privind încasarea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată în domeniul înregistrărilor sonore şi audiovizuale. Încheierea protocolului este opţională, deoarece plătirea remuneraţiei compensatorii pentru copia privată este o obligaţie legală.

Consultaţi Metodologia în vigoare.

Consultaţi Protocolul APDETIC (Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor)

Citiţi şi Tipuri de aparate şi suporturi
Citiţi şi Procedura de plătire a remuneraţiei compensatorii

Contactaţi Departamentul Copie Privată din cadrul UPFR

E-mail: copieprivata@upfr.ro
Telefon: 021-222.20.45
Fax: 021-222.20.43

Varianta pentru imprimanta

Trimite aceasta pagina pe e-mail