De ce aveti nevoie de licenta

Muzica oferă un plus de valoare afacerilor în care este folosită în scop ambiental (restaurant, hotel, supermarket, săli de aşteptare etc.) sau este chiar resursa principală în radio şi televiziune, discoteci, spectacole. Imaginaţi-vă un restaurant lipsit de atmosfera plăcută şi primitoare pe care o creează muzica!

Solicitarea de licenţă din partea Uniunii Producătorilor de Fonograme din România este o obligaţie legală pe care o au utilizatorii de muzică în scop ambiental sau lucrativ. Legea Nr. 8/ 1996 cu modificările şi adăugirile ulterioare reglementează dreptul de autor şi drepturile conexe ale autorilor, interpreţilor şi producătorilor de muzică în privinţa utilizării fonogramelor create şi înregistrate. UPFR este organism desemnat prin deciziile ORDA să licenţieze utilizarea muzicii şi să colecteze remuneraţia cuvenită utilizării acesteia în numele colectiv al producătorilor de muzică.

Licenţa UPFR vă oferă dreptul de utilizare neexclusivă a muzicii pentru diferite tipuri de activitate. UPFR licenţiază persoanele juridice şi persoane fizice care funcţionează pe teritoriul României şi folosesc muzica în public.

Utilizarea muzicii şi licenţa UPFR implică plătirea unei remuneraţii de către utilizatori, la valorile stabilite prin metodologiile în vigoare. Valabilitatea licenţei UPFR de utilizare neexclusivă a muzicii este de 3/ 6/ 12 luni, în funcţie de opţiunea utilizatorului şi de tipul licenţei.

Tipurile de licenţă UPFR:

  1. Licenţe de comunicare publică şi licenţa de reproducere a muzicii
  2. Licenţa Radio
  3. Licenţa TV
  4. Licenţele pentru Internet
  5. Licenţa de retransmitere prin cablu

La acestea se adaugă categoria Copie Privată pentru care UPFR este colector unic.

Termeni:

"Se consideră înregistrare sonoră sau fonogramă, în sensul prezentei legi, fixarea sunetelor provenite dintr-o interpretare ori execuţie sau a altor sunete ori a reprezentării digitale ale acestor sunete, alta decât sub forma unei fixări incorporate într-o operă cinematografică sau în altă operă audiovizuală." (Legea Nr. 8/ 1996, Art. 103, alin. 1)
"Producătorul de înregistrări sonore este persoana fizică sau juridică ce are iniţiativa si îsi asumă responsabilitatea organizării si finanţarea realizării primei fixări a sunetelor, fie că acestea constituie sau nu o operă în sensul prezentei legi." (Legea Nr. 8/ 1996, Art. 103, alin. 2)
"Se consideră înregistrare audiovizuală sau videogramă, în sensul prezentei legi, orice fixare a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite sau nu de sunet, oricare ar fi metoda şi suportul utilizate pentru această fixare." (Legea Nr. 8/ 1996, Art. 106 indice 1, alin. 1)
"Producătorul unei înregistrări audiovizuale este persoana fizică sau juridică ce are iniţiativa si îsi asumă responsabilitatea organizării si realizării primei fixări a unei opere audiovizuale sau a unor secvenţe de imagini în mişcare, însoţite ori nu de sunet şi, în această calitate, furnizează mijloacele tehnice si financiare necesare." (Legea Nr. 8/ 1996, Art. 106 indice 1, alin. 2)